Voorwaarden levering fruitmanden bedrijven

1. Prijzen:

Alle prijzen van fruitmanden voor bedrijven zijn excl. btw.

2. Toegankelijkheid:

Wie bij ons koopt/bestelt wordt geacht akkoord te zijn met onze voorwaarden. De voorwaarden kunnen op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Leveringen uitgevoerd na de wijziging(en) houdt automatisch de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden in. De klant aanvaardt dat e-mail en back-ups als bewijs mogen dienen.

3. Leveringstermijn:

We leveren nooit op een vast uur, maar trachten steeds op de afgesproken dag en voor 16:00 langs te komen. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot enige vorm schadevergoeding of kostenvermindering. Indien de leverdag, een wettelijke feestdag is, zullen we de volgende werkdag leveren. In het geval van overmacht, stakingen etc. zullen we tevens de volgende werkdag (trachten) te leveren.

4. Annulatie:

Een bestelling kan worden geannuleerd mits minstens een termijn van minimum 7 werkdagen wordt gerespecteerd. Bij annulatie buiten deze termijn kunnen wij vragen de eerstvolgende levering toch te laten doorgaan of kunnen wij kiezen om een schadevergoeding te vragen indien men weigert om de eerstvolgende levering te laten doorgaan. Het bedrag van een evt. schadevergoeding is gelijk aan de volledige prijs van de fruitmand, normaal geleverd in die week.

5. Bewaring:

De meeste fruitsoorten in de mand hoeven niet in de koelkast te worden bewaard. Sommige soorten vereisen echter dat ze snel worden geconsumeerd en/of dienen wel in de koelkast te worden bewaard. Dit zijn vruchten zoals o.a aardbeien, alle soorten bessen, kersen etc.   We wijzen elke verantwoordelijkheid voor foutief bewaarde of niet snel genoeg geconsumeerde vruchten af.

6. Eventuele klachten:

Klachten i.v.m de levering en/of kwaliteit van de producten dienen ons binnen de 24 uren na ontvangst van de goederen schriftelijk worden meegedeeld, dit kan zowel per fax, post of e-mail. Na deze termijn zullen wij geen enkele klacht aanvaarden.  Indien de klachten gegrond zijn zullen wij overgaan tot het vervangen van de desbetreffende stukken fruit bij de volgende levering, er kan geen schadevergoeding of kostenvermindering bekomen worden.

7. Methode van leveren en fruitmand verpakking:

Het fruit wordt geleverd in een verpakking (kartonnen doos) waar geen statiegeld op wordt geheven. Deze mag steeds worden teruggegeven, indien proper en intact.  Indien gewenst kan bij de eerste levering of daarna, een mooie fruitmand-verpakking  worden meegeleverd, waar men het fruit kan in leggen om het (mogelijk) nog mooier te presenteren. Deze mand blijft eigendom van Fruit – en groenten Pruydt. Bij niet teruggave, bij stopzetting van de samenwerking of bij beschadiging of andere reden waarom deze niet meer kan worden hergebruikt,  zal deze worden gefactureerd aan 12,00 excl. btw.

8. Herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht voor online gekochte producten is niet van toepassing op bederfelijke waren zoals vers fruit.

9. Betalingen:

Eenmaal in de maand kan u een factuur van ons verwachten. Deze is betaalbaar binnen de 15 dagen. De eerste levering dient steeds onmiddellijk te worden voldaan, daarna kan men binnen de 15 dagen betalen. Bij laattijdige of niet betaling zijn ons algemene voorwaarden van toepassing.

Voor alle andere zaken, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Indien u een kopie van onze algemene voorwaarden wenst te ontvangen, kan u ons steeds contacteren.